Tuesday, March 9, 2010

Get it on...

Hindi ko kailangan mag-isip. Wala naming akong ginawang masama. Ano pa bang iniisip ko? Wala na dapat, di ba? Get on with life na lang.

No comments: