Tuesday, March 9, 2010

Ang araw na ito

Hindi ko alam pero mas mahirap ang araw na ito kesa kahapon. Kahapon kasi, nakakapag-stop pa akong umiyak. Ngayong araw, sagad na sagad ang sakit sa puso ko, hindi ko mapigilan.

No comments: