Wednesday, March 10, 2010

Ayoko na

Ayoko na talaga. Ang sakit-sakit na. Di ko nakakaya. Ayoko na. Ayoko na.

No comments: