Thursday, March 11, 2010

Ang weird ng buhay, ano?

Ang bilis niya magbago. Ang alam mo kahapon ay hindi na totoo ngayon...

No comments: